Struktura programu:

Mile są obliczane co drugi miesiąc, a wypłaty na podstawie wyliczonej średniej w ciągu ostatnich 2ch miesięcy. Kierowca musi dowieźć ładunki  w ciągu dwu-miesięcznego odcinka czasu żeby zostac zakwalifikowanym.

Niezależni kontraktorzy muszą przejeźdźić przez okres dwu-miesięczny i osiągnąć średną ilość mil. Okresy rozpocznie się 1szego dnia miesiąca . Niezależni kontraktorzy startujący po tej dacie muszą poczekać do początku następnego okresu żeby wziąć udział w programie.

Niezależni kontraktorzynie moga zmienić swojego statusu do końca okresu dwumiesięcznego (tj. przejść z zespołu na solo i otrzymac płacę za zespόł lub odwrotnie ). Zamiany mogą wystąpić w dowolnym czasie, ale dyskwalifikują pojazd z programu w danym okresie.

Poważne wykroczenia (wypadki , zaobserwowane wykroczenia wynikające z działania lub wadliwego sprzętu ) dyskwalifikują pojazd w okresie zgłoszenia. Wszyscy kwalifikujący niezależni kontraktorzy muszą pomyślnie przejść audyt wewnętrzny HOS (hours of service). Kontrola jest przeprowadzana przez system TripPak ( Rapidlog ). 1 punkt zostanie przypisany za następujące naruszenia:  brak dziennika, ciągła jazda(zasada 8mio godzinna) , łamanie zasady 70cio godzinnej,  przesunięcia czasu (zasada 14to godzina), oraz fałszowanie ( tankowania ) . Niezależny kontraktor z ilością punktόw mniejszą niż 10 w każdym z dwu-miesięcznych okresόw będą kwalifikować się do programu.

Wypłaty motywacyjne będą realizowane w terminie 3 tygodni od zakończenia każdego okresu dwumiesięcznego.

Kierowcy solo

średnie mile

2500 średnia mil = 0,01 dolarów za milę

2800 średnia mil = 0,03 dolarów za milę

3200 średnia mil = 0,05 dolarów za milę

Zespoły

średnie mile

5200 średnia mil = 0,01 dolarów za milę

5700 średnia mil = 0,03 dolarów za milę

6200 średnia mil = 0,05 dolarów za milę

Kierowcy kompanijni solo

średnie mile

2500 średnia mil = 0,005 $ za milę (.5 centa za milę )

2800 średnia mil = 0,015 dolarów za milę ( 1.5 centa za milę )

3200 średnia mil = 0,025 dolarów za milę ( 2.5 centa za milę )

Zespoły kompanijne

średnie mile

5200 średnia mil = 0,01 dolarów za milę

5700 średnia mil = 0,03 dolarów za milę

6200 średnia mil = 0,05 dolarów za milę